Tiệc mừng Sinh nhật lần thứ nhất Bé HÀNG LÂM CẨM TÚ 11.03.2019 (06.02.2019 ÂL). Sự kiện được tổ chức trang trọng tại Nhà hàng tiệc cưới Hoàng Gia Trà Vinh.